Velika večina ljudi že ima GPS napravo, ki je namenjena uporabi za usmerjanje med vožnjo ali hojo. Na GPS napravo je možno naložiti že pripravljene sledi v dveh korakih. Najprej jo prenesemo na računalnik in nato namestimo na GPS napravo (midva uporabljava GPS napravo Garmin Oregon 300).

Potrebujemo:
- računalnik z dostopom do interneta,
- GPS napravo, ki jo bomo vzeli na pot,
- ustrezno datoteko GPX, ki jo dobimo na strani skritepoti.com
- ustrezen program s katerim lahko prenesete podatke v napravo GPS in iz nje (midva uporabljava program Garmin BaseCamp).

1. korak: Shranjevanje GPX sledi na osebni računalnik

GPX datoteko shranimo na namizni ali prenosni računalnik:

 1. Z levim gumbom miške računalnika kliknemo na povezavo prenesi sled in izberemo "shrani datoteko" ali "save file". Zapomnimo si, kam smo shranili to datoteko.

 

2. korak: Shranjevanje GPX sledi na Garmin Oregon 300

 1. Na računalniku odpremo neplačljivi program Garmin BaseCamp (lahko tudi kakšen drug, kot so MapSource, Quo...).


 2. Označimo  "Nova mapa", kamor se bo naložila sled. 3. Na levi zgoraj izberemo "Datoteka" in "Uvozi v Nova mapa".

 4. V računalniku poiščemo datoteko GPX, ki smo jo predhodno shranili in izberemo "Odpri". 5. Sledi nalaganje, malo počakamo. 6. Če želimo videti sled na zaslonu dvokliknemo na izbrano sled. 7. Sedaj ko je sled v programu Garmin BaseCamp jo uvozimo v GPS. Izberemo "Naprava", "Pošlji v napravo" in "Pošlji 2019_01_26_Lepenatka v napravo". Seveda ne smemo pozabiti GPS naprave priključiti na računalnik. 8. Izberemo kam v napravo GPS naj se shrani sled GPX. V tem primeru izberemo, da naj se shrani na "Oregon300" v notranji polnilnik. 9. Sledi nalaganje. Malo počakamo, da izgine rdeče obarvana črta. 10. Preverimo ali se je sled naložila. Izberemo "Notranji polnilnik" in spodaj kot prikazuje puščica se mora prikazati naložena sled.Prikaz GPS sledi na GPS napravi Garmin Oregon 300

Če želimo, da GPS naprava zazna vaš trenutni položaj in vam pomaga pri orientacij jo moramo najprej vklopitil. Priporočava, da niste v gibanju v času ko naprava išče signal. Postavimo se na prosto, stran od visokih dreves, zgradb,...  GPS naprava mora imeti dostop do GPS signala, v nasprotnem primeru naprava ne deluje.

1. Vklopimo GPS napravo in počakamo, da naprava zazna signal.
2. Črtice se obarvajo zeleno, ko naprava zazna signal. Zelene črtice prikazujejo jakost signala.
3. Izberemo "Kam?".

 

4. Izberemo "Proge". 5. Izberemo željeno pot "2019_01_26_Lepenetka".
6. Odpre se nam zemljevid s sledjo in izberemo "Pojdi".

 

7. Odpre se nam zemljevid z modro puščico. Kjer je modra puščica, tam se nahajate vi. 8.Če želimo, zmanjšati ali povečati zemljevid, izberemo gumb "-" ali "+".

 

Pri uporabi naprave GPS je poraba baterije dokaj velika, zato vedno pred uporabo preverimo moč baterije. Priporočava, da na pot vedno vzamete en par rezervnih baterij.

Za boljše delovanje je priporočljivo, da imamo čim večjo jakost GPS signala. To pomeni, čim večja je jakost signala večja je natančnost GPS naprave.

Opozorilo: Podatki in informacije o poti so informativne narave. Nekatere poti v naravi niso označene. Sledi v formatu .gpx so zgolj pripomoček za orientacijo. Gibljete se na lastno odgovornost.